Galeria "Post-Office" dziękuje wszystkim za lata wspólnej pracy, 
za niezapomniane wydarzenia i wystawy.
Obecnie Galeria poszukuje nowych przestrzeni.
Pozdrawiamy serdecznie !

GEOMETRIE – KIEDY FORMA STAJE SIĘ TREŚCIĄ


GEOMETRIE – KIEDY FORMA STAJE SIĘ TREŚCIĄ

Wystawa w niezależnej przestrzeni wystawienniczej 
przy ulicy Mielżyńskiego 21 (dawny Rarytas Wiedeński)
Otwarcie: 16 listopada 2013, sobota, godzina 19:00

Tytuł wystawy „Geometrie – kiedy forma staje się treścią“ odnosi się bezpośrednio do uniwersalnego problemu komunikacji wizualnej na polu sztuki, czyli przekształcania się prostych form w treść dzieła. Geometria, jako jeden z najbardziej uniwersalnych porządków
i jednocześnie systemów ludzkiej komunikacji, stanowi inspirację sztuki od jej najdawniejszych początków. Stąd też na wystawie zaprezentowane zostaną prace artystów, którzy reprezentują różne pokolenia i pochodzą z różnych środowisk twórczych, jak również działają w różnych mediach artystycznych. Wśród prezentowanych twórców znaleźli się Marcin Berdyszak, Maciej Kurak, Paweł Łubowski, Zbigniew Makarewicz, Paulina Rynowiecka, Max Skorwider, Paweł Susid, Michał Tatarkiewicz, Ryszard Waśko, Krzysztof Zieliński oraz grupa artystyczna Galeria Niewielka.
Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła, w których kolory zamknięte w neutralne zdawałoby się ramy prostych geometrycznych form (kształtów) nabywają w kontekście ich użycia określonych znaczeń społecznych (sensów), które poddają krytycznej analizie. W tym sensie wystawa „Gemetrie” jest zatem próbą zajęcia stanowiska w sporze o krytyczną rolę sztuki, jej udział w życiu społecznym i politycznym, możliwość przenoszenia przez nią treści światopoglądowych. Przyjęty punkt widzenia nie polega jednak na wyznaczeniu ścisłej definicji sztuki i sposobu jej komunikacji – wychodzi raczej z pozycji przeciwnej – od założenia, że zamkniętej definicji sztuki i zamkniętego katalogu jej funkcji określić się nie da, jej natura objawia się bowiem w różnorodności.

Kurator: Mateusz Bieczyński
Współpraca: Agnieszka Mori
Koordynacja projektu: Justyna Kurak
Aranżacja przestrzenna i opracowanie graficzne: Szymon Szymankiewicz

Projekt zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dzięki uprzejmości Fundacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych - ZKZL Poznań

"STARY ZAMEK / NOWY ZAMEK""Stary Zamek/Nowy Zamek"
wernisaż: 13 Maja 2013, godz. 19:00

Wystawa prac studentów Uniwersytetu Artystycznego
oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu z pracowni malarstwa prof.Piotra C.Kowalskiego
Wystawa czynna od 14.05 do 24.05 , godz. do ustalenia telefonicznie : 603530566
ZAPRASZAMY W  NOC MUZEÓW  OD GODZ:18:00 do późnych godzin nocnych

Kurator: Piotr C. Kowlski, Piotr Macha
współrganizacja: Agnieszka Mori

Wystawa "Stary Zamek/Nowy Zamek" odnosi się do problemu zamku, którego "odbudowa" dobiega właśnie końca na górze Przemysła w Poznaniu.
Obecna rekonstrukcja Zamku Przemysła wzbudza ożywione dyskusje wśród  mieszkańców Poznania, głównie ze względu na kształt jaki przyjęła. Padają  opinie że władze miasta decydujac się na tak mocny akcent, wdzierający się w tkankę miasta i zmieniający ją, zignorowały głos mieszkańców nie poddając tego tematu deliberatywnym konsultacjom. Temat ten stał się zatem także polem twórczego dyskursu wśród artystów. Wystawa  w galerii Post Office daje  możliwość konfrontacji różnych spojrzeń w tym sporze, ujawnia widzialność pewnych postaw i pokazuje artystyczne refleksje wokół zagospodarowania przestrzeni publicznej. Twórcy są tu po części przekaźnikiem społecznych nastrojów, stąd też ich prace mają zarówno apologetyczny jak i krytyczny charakter.Artyści wychodzą swoimi postulatami poza ramy galerii, bez angażowania się w ideologiczny spór, zarazem  stojąc w sojuszu z mieszkańcami i z ich zdywersyfikowanymi postawami.
Wystawa prezentuje prace studentów powstałe w pracowni malarstwa prof. P.C Kowalskiego na UAP, oraz w WSNHiD w Poznaniu


08 luty, godz.19:00 : Katarzyna Balicka "Szperacz"

Serdecznie zapraszam na kolejną wystawę w Galerii Post-Office.
Wystawa jest częścią cyklu, w którym Galeria Post-Office prezentuje prace artystów rekomendowanych przez różnych kuratorów i artystów. Wcześniej mogliśmy zobaczyć prace Marcina Mroczka - kuratorem był Szymon Szymanikiewicz, w grudniu Rafał Górczyński zaprosił do prezentacji swojej pracy "Dryf zera" Łukasza Gruszczyńskiego. Tym razem Dominik Lejman zarekomendował wystawę Katarzyny Balickiej. Otwarcie wystawy odbędzie się 08 lutego o godz. 19:00, w Galerii Post-Office na Starym Rynku 25/29.
Wystawa "Szperacz" podejmuje problem podglądania.
"Wystawa opowiada o tym jak bardzo nieświadomie bawimy się w podglądanie znajomych lub nieznajomych. O tym gdzie włazimy, co widzimy, co robimy z tym dalej
i kim przez to jesteśmy.
W społeczeństwie pojawiło się narzędzie, które zachwiało granice prywatności. Otwarto furtkę dla chętnych do przekroczenia granicy. Od czasu do czasu nasza prywatność staje się prywatnością innych " - pisze kasia Balicka.
Tym skromnym komentarzem chciałabym razem z autorką i kuratorem, zachęcić wszystkich do podejrzenia wystawy w piątek o godz. 19:00

Agnieszka Mori


Katarzyna Balicka,
rocznik 90. Od 2010 studiuje grafikę warsztatową na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej.


Łukasz GruszczyńskiŁukasz Gruszzyński
DRYF ZERA
kurator: Rafał Górczyński
GALERIA POSTOFFICE / STARY RYNEK 25/29 / POZNAŃ / PIĄTEK / 07.12 / GODZ:18:00

Chociaż na przestrzeni całej pracy tytułowe „zero” pojawia się kilkakrotnie w różnych kontekstach, to przede wszystkim zostało użyte dla określenia drewna pozyskanego z pospolitej topoli. Jak powszechnie wiadomo topola często nazywana jest chwastem, natomiast drewno z tego gatunku wykorzystywane jest głównie w celach opałowych oraz do produkcji zapałek. Jednak dla autora ten „nieszlachetny” surowiec jest głównym budulcem obiektów, stanowiący przy okazji przedmiot fascynacji. Być może taka postawa wynika
  z faktu, iż znaczną część drewna użytego do budowy obiektów autor uzyskał z drzewa, które posadził w wieku dziecięcym, a które był zmuszony wyciąć ze względu na szybki wzrost w otoczeniu budynku mieszkalnego. Prawdopodobnie także stąd, wziął się pomysł na recykling. Decyzja o tym, aby odjęty materiał został wykorzystany w kolejnych obiektach znacząco wpłynęła na całokształt, bowiem wiązało się to z wprowadzeniem obcego materiału - spoiwa w postaci żywicy poliestrowej.
Prace zostały zestawione w pary, tak aby mogły na siebie wpływać, jednak reakcje powstają już na poziomie odrębnych komponentów i namnażają się wraz z oglądem całości. Trudno jest wymienić wszystkie mechanizmy myślowe, które przyczyniły się do powstania cyklu. Na pewno umowna wartość surowca staje się inspiracją do podjęcia działań na rzecz jego wzbogacenia. Dlatego trzon wypowiedzi stanowi algorytm na wykorzystanie zasobów naturalnych, który mimo swojego potencjału jest tylko pomysłem na kolejny wypełniacz tworzyw sztucznych. 

Marcin Mroczek

METRYCZNOŚCI
27.10.2012

Sztuczne podziały jakich dokonuje człowiek są widoczne niemal wszędzie. Naturalny pejzaż zostaje zurbanizowany, przebadany i dokładnie wymierzony. Tworzą się umowne granice pomiędzy obszarami. Przestrzeń naturalna staje się przestrzenią użytkową o sprecyzowanym charakterze i wymiarze.

Ślad dzielenia obszaru, tworzenia podłoża urbanistycznego czy siatkowanie dostrzec można chociażby na globusie czy mapie. Dzięki siatkom można określić proporcje lub współrzędne. Linie poprzez styki tworzą podzielone obszary. Ich lokalizacje określa się względem innych obszarów. Te zetknięcia dają moduły. Z nich można tworzyć trójwymiarowe bryły zbudowane z siatek, „pleść” skomplikowane układy, które są podstawą projektowania. Przyjmując jakąś jednostkę miary możemy coś skonstruować w określonych proporcjach, zaplanować (na przykład pod kątem topograficznym).

Wychodząc od dwuwymiarowego pejzażu malarskiego jako interpretacji czy też iluzji trójwymiarowego pejzażu rzeczywistego, pozwoliłem sobie na wykorzystanie metrycznych prawidłowości określonych przez człowieka, na przykład: siatek, granic czy rzutów. Pejzaż ten nabrał zupełnie innego wyglądu. Nową funkcję zyskały również owe metryczności- nie wpisują się w naturalną przestrzeń, a stają się elementem kompozycji w obrazie, artykułują obiekty namalowane, czasem są konstrukcją dzieła, dzielą plamy barwne na obszary. Przestrzeń metryczna w nich zawarta jest zbiorem z określonym pojęciem odległości (nazywanej metryką) między jego elementami. Płaszczyzna euklidesowa, która w rzeczywistości wpisana była w przestrzeń, teraz, na obrazie zyskuje wartość koloru, staje się częścią kompozycji, daje iluzję głębi w obrazie.

Siatki i urbanistyczne podziały przeniesione z rzeczywistości na płótna wpisują się w postindustrialną estetykę. Urbanizacja i przemysł są bowiem dowodami chęci opanowania natury przez człowieka. Stąd na moich obrazach wzięła się forma kadzi czy maszyn. Realny pejzaż zurbanizowany i ten podupadający, zdegradowany przez przemysł, zderzone ze światem malarskim wzbudzają bliżej nieokreśloną energię, budują nowy świat inspirowany zniszczeniami oraz zmianami jakich dokonał człowiek w naturalnym środowisku.

Post-Off-Ice 31.05.2012


31.05.2012- POST-OFF-ICE - wystawa prac studentów Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP, Galeria Post-Office i Post-Office Cafe, Stary Rynek 25/29 Poznań, kurator: Agnieszka Mori, Szymon Szymankiewicz, współpraca : VI Pracownia Grafiki, UAP

fot:Katarzyna Krawczyk